Le Journal du Tour - Episode#7 : Leeftijdscoëeficiënt van de auto’s: DG Sport vernieuwt!

Wie ‘historic regularity’ zegt, denkt onmiddellijk aan de leeftijdscoëfficiënt van de wagens, die er is om de kansen van deelnemers die met wagens uit verschillende tijdperken en met verschillende prestatieniveaus aan de start verschijnen gelijk te schakelen. Een voorbeeld: een Volvo PV544 uit de golden sixties strijdt niet met gelijke wapens tegen een Porsche 911 SC die twintig jaar jonger is.

Het klassement wordt dus opgesteld op basis van de strafpunten die bij de tijdscontroles (TC) of bij de Regularity Tests (RT) worden genoteerd, vermenigvuldigd met de leeftijdscoëfficiënt van de wagen. Die wordt op de volgende manier vastgelegd: referentiejaar – 1900 / 100.

Dat referentiejaar wordt vastgelegd door de FIA (of haar voorganger, de CSI) via de datum op de homologatiefiche van de auto. Indien er geen homologatiefiche werd afgeleverd, zal het referentiejaar het jaar zijn van de start van de productie van het betrokken model. De wagens in de klassen 1 en 2 (1300 en 1600 cc) waarvan de homologatiedatum – of bij gebrek daaraan, het eerste bouwjaar – voor 1 januari 1973 ligt, die ‘krijgen’ een corrigerende coëfficiënt van 0.9 .

Voor de Tour de Belgique 2017 vernieuwt DG Sport door de leeftijdscoëfficiënt niet langer op basis van het inschrijvingsbewijs, maar wel degelijk op basis van de homologatiefiche (of het eerste bouwjaar indien er geen homologatiefiche bestaat) vast te leggen. Dit initiatief heeft een drieledig doel:

  • Een zekere gelijkheid tussen de deelnemers vastleggen
  • Misbruik vermijden, net zoals het gefoefel met sommige uit de lucht gegrepen en soms schokkende inschrijvingsjaren
  • De oudere wagens met kleine cilinderinhoud favoriseren, door ze een corrigerende coëfficiënt van 0.9 te geven.

Deze maatregel zal er toe bijdragen dat de wedstrijd nog meer gekruid wordt en, wie weet, voor mooie verrassingen zorgen bij het opstellen van het eindklassement op zondag 19 november.

Emocar partner van DG Sport

Het partnership tussen DG Sport en Emocar, Renault-concessiehouder, zal ook tijdens de Tour de Belgique 2017 worden verder gezet. Het organisatieteam krijgt meerdere modellen van het merk-met-de-ruit te zijner beschikking, om het goede verloop van de rally te kunnen verzekeren.